Connect with us

What are you looking for?

NGHỀ NGHIỆP

Hướng dẫn nghề nghiệp: Điều phối viên âm nhạc (Music Coordinator)

Điều phối viên âm nhạc chịu trách nhiệm về mọi thứ liên quan đến việc tìm kiếm và đặt âm nhạc trong sản xuất, bao gồm tuyển dụng, quản lý quyền, ngân sách và hợp đồng.

Điều phối viên âm nhạc làm gì?

Trong các ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình, điều phối viên âm nhạc làm việc chặt chẽ với các nhà biên tập âm nhạc, nhà soạn nhạc và giám sát âm nhạc để tạo và cung cấp các bảng gợi ý, đảm bảo rằng tiền bản quyền âm nhạc của bộ phim được phân phối một cách chính xác. Họ cũng có thể thương lượng và mua quyền đồng bộ hóa cho âm nhạc của phim. Trong một số trường hợp nhất định, do ngân sách âm nhạc eo hẹp, ban sản xuất có thể thuê một cá nhân duy nhất để thực hiện nhiệm vụ của cả điều phối viên âm nhạc và giám sát âm nhạc.

Mặt khác, các điều phối viên âm nhạc định hướng biểu diễn trực tiếp làm việc với các công ty sân khấu, vũ đoàn, nhà thờ và trường học để hỗ trợ lập ngân sách, tuyển dụng, ký hợp đồng, cấp phép và định hướng âm nhạc. Trong cả biểu diễn trực tiếp và phim / TV, điều phối viên âm nhạc đôi khi làm việc với hoặc với tư cách là nhà thầu âm nhạc, thuê và ký hợp đồng với các nhạc sĩ cho một buổi hoặc buổi biểu diễn.

Cân bằng cuộc sống công việc

Phong cách sống của các điều phối viên âm nhạc rất khác nhau tùy thuộc vào ngành và nhà tuyển dụng của họ. Trong hầu hết các trường hợp, điều phối viên làm việc trên một hoặc hai sản phẩm cùng một lúc, giờ hàng ngày của họ được quyết định bởi các cuộc họp với những người khác về sản xuất và thời gian biểu cho các mục tiêu dài hạn. Các điều phối viên âm nhạc chưa “thành công” có thể làm công việc hàng ngày, trong khi hầu hết các điều phối viên âm nhạc cũng thực hiện các hợp đồng biểu diễn nhỏ với tư cách là người giám sát âm nhạc, nhà thầu âm nhạc, người điều khiển phiên, người sao chép hoặc thậm chí là biên tập viên âm nhạc.

Kỹ năng nghề nghiệp

Các điều phối viên âm nhạc thường sẽ không tìm được việc trên bảng tuyển dụng; họ có nhiều khả năng đạt được vị trí thông qua các mối liên hệ khó giành được trong ngành. Những người mong muốn trở thành điều phối viên âm nhạc hoặc giám sát âm nhạc có định hướng sáng tạo hơn, nên tìm kiếm kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm độc lập và sinh viên. Điều phối viên âm nhạc thường làm việc cho các hãng phim, công ty rạp hát và các công ty sản xuất âm nhạc độc lập. Họ cũng có thể làm nghề tự do.

Kỹ năng chuyên nghiệp

  • Lập ngân sách
  • Cấp phép âm nhạc
  • Ký hợp đồng
  • Tạo trang gợi ý
  • Quản lý dự án
  • Giám sát âm nhạc
  • Đàm phán
  • Tổ chức

Kỹ năng giao tiếp

Điều phối viên âm nhạc là những người có tổ chức cao trong tất cả các ngành nghề. Họ là những người cởi mở, hiểu biết, kết nối tốt và – quan trọng nhất là – linh hoạt. Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần làm để chuyển tải âm nhạc của nhà sản xuất.

Tạp chí Âm nhạc