Connect with us

What are you looking for?

NGHỀ NGHIỆP

Hướng dẫn nghề nghiệp: Giám đốc quản lý giàn nhạc (Orchestra General Manager)

Tổng giám đốc của dàn nhạc giám sát nguồn nhân lực và tài chính của dàn nhạc, chịu trách nhiệm lên lịch trình và sản xuất; đàm phán và hoàn thành hợp đồng với các nhạc sĩ, địa điểm và nhà cung cấp; và quản lý chi tiết các dự án ghi âm, phương tiện điện tử và tiếp cận cộng đồng của dàn nhạc.

Tổng Giám đốc (Dàn nhạc) Làm gì?

Tổng giám đốc là một chuyên gia hậu cần, người có trách nhiệm bao gồm mọi khía cạnh hoạt động của dàn nhạc, từ quản trị và lập kế hoạch cho đến sản xuất và nhân sự. Trong một số tổ chức, tổng giám đốc đích thân thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan đến hoạt động hàng ngày của dàn nhạc; trong những trường hợp khác, tổng giám đốc ủy quyền một phần công việc cho nhân viên của họ, bao gồm giám đốc hoạt động và giám đốc nhân sự.

Quản lý nghệ thuật : Làm việc với giám đốc điều hành của dàn nhạc và giám đốc âm nhạc, tổng giám đốc phát triển và thực hiện lịch trình tổng thể của dàn nhạc, một lộ trình đa phòng để đạt được các mục tiêu của dàn nhạc. các nhiệm vụ định hướng, bao gồm:

 • thu hút các nghệ sĩ khách mời và nhạc trưởng;
 • tham gia đàm phán phí và hợp đồng;
 • xây dựng lịch diễn tập, biểu diễn;
 • vận hành các tác phẩm mới cho dàn nhạc; và
 • tổ chức các phương tiện điện tử của dàn nhạc.

Các nhiệm vụ khác : Tùy thuộc vào dàn nhạc được đề cập, tổng giám đốc cũng có thể:

 • đặt và quản lý các mối quan hệ với các địa điểm;
 • đảm bảo rõ ràng cho quyền âm nhạc;
 • giám sát các sáng kiến ​​tiếp thị và gây quỹ;
 • đóng vai trò là người liên lạc chính giữa các bộ phận, đảm bảo rằng thông tin được truyền đạt một cách chính xác và hiệu quả trong toàn tổ chức;
 • quản lý thư viện của dàn nhạc, cũng như giáo dục và các hoạt động tình nguyện;
 • giám sát các cuộc kiểm toán; và
 • chuẩn bị địa điểm tổ chức biểu diễn.
Cân bằng cuộc sống công việc

Người quản lý dàn nhạc làm việc trong một văn phòng tại địa điểm hành chính chính của dàn nhạc. Họ thường giữ giờ làm việc bình thường, nhưng có thể dành buổi tối và cuối tuần để tham dự các buổi hòa nhạc, gây quỹ và các sự kiện khác. Trong một số trường hợp, tổng giám đốc có thể cùng dàn nhạc đi lưu diễn.

Kỹ năng nghề nghiệp

Thực tập là một cách tốt để có được cảm giác về nơi làm việc và trải nghiệm trong lĩnh vực quản trị nghệ thuật. Đừng quên rằng quản trị viên dàn nhạc cũng có thể tìm các vị trí tương tự với các công ty rạp hát, nhà hát opera và các công ty biểu diễn tương tự.

Kỹ năng chuyên nghiệp

 • Quản trị nghệ thuật
 • Lập ngân sách
 • Quản lý nhân sự
 • Thuê mướn
 • Đặt trước
 • Kiến thức về quyền âm nhạc, hợp đồng, công đoàn và thương lượng
 • Giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói
 • Khả năng lãnh đạo

Kỹ năng giao tiếp

Làm việc với một nhóm lớn các nghệ sĩ trong thế giới phi lợi nhuận đòi hỏi người quản lý dàn nhạc phải có phẩm chất lãnh đạo mạnh mẽ, khả năng quản trị xuất sắc và sự đánh giá cao đối với nghệ thuật. Tất nhiên, các kỹ năng tổ chức và đa nhiệm tuyệt vời là không thể thiếu. Là người liên lạc giữa quản lý, nhạc sĩ và cộng đồng lớn hơn, người quản lý dàn nhạc cũng cần có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói xuất sắc.

Tạp chí Âm nhạc