Connect with us

What are you looking for?

NGHỀ NGHIỆP

Hướng dẫn nghề nghiệp: Luật sư giải trí (Entertainment Attorney)

Còn được gọi là: Entertainment Lawyer, Music Lawyer

Luật sư giải trí cung cấp lời khuyên pháp lý và đại diện cho các cá nhân và doanh nghiệp trong các ngành nghệ thuật và giải trí.

Luật sư giải trí làm gì?

Âm nhạc là một công việc kinh doanh và một luật sư có thể tư vấn trong lĩnh vực phức tạp của các hợp đồng và đàm phán là một phần quan trọng của bất kỳ nhóm nhạc sĩ nào. Ngoài làm việc với các nghệ sĩ cá nhân, luật sư giải trí còn đại diện cho các công ty và tập đoàn trong ngành giải trí.

Ngành công nghiệp giải trí phát triển mạnh nhờ các mối quan hệ và các luật sư làm việc trong lĩnh vực này sẽ cần phải kết nối nhiệt tình như họ tuân theo các quy định của pháp luật.

Trong khi một số luật sư giải trí chuyên về tranh tụng — bảo vệ khách hàng của họ chống lại các vụ kiện và thay mặt khách hàng theo đuổi các vụ kiện, thường liên quan đến vi phạm bản quyền hoặc tranh chấp hợp đồng — hầu hết thực hiện công việc dựa trên giao dịch: thực hiện các giao dịch; soạn thảo các hợp đồng thu âm, lưu diễn, kinh doanh và xuất bản; và đảm bảo rằng tất cả các bên đều tôn trọng các nghĩa vụ của họ. Luật sư giải trí được kêu gọi rộng rãi để dịch ngôn ngữ dày đặc của hợp đồng sang tiếng Anh đơn giản và xác định xem một lời đề nghị hoặc thỏa thuận có mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng hay không. Trong số nhiều nhiệm vụ mà họ tham gia cho các nhạc sĩ là đăng ký nhãn hiệu, thành lập công ty xuất bản, cấp phép bài hát, chính thức hóa và giải thể các thỏa thuận nội bộ của ban nhạc, và thoát khỏi các giao dịch tồi tệ. Luật sư giải trí cũng giúp các doanh nghiệp non trẻ,

Cân bằng cuộc sống công việc

Một ngày điển hình cho một luật sư giải trí liên quan đến việc gọi điện và gửi email cho khách hàng; thương lượng các điểm tốt hơn của một thỏa thuận; và chuẩn bị và rà soát số lượng lớn các văn bản pháp luật. Các bữa ăn và buổi tối thường được dành để kết nối với các khách hàng hiện tại và tiềm năng. Chắc chắn đó là một lối sống khắt khe, nhưng đối với nhiều người, phần thưởng lớn hơn rất nhiều so với thử thách. Los Angeles, New York và Nashville là những trung tâm lớn về luật giải trí, nhưng có rất nhiều công ty nhỏ và luật sư tư nhân hành nghề ở các thị trường khu vực, nhỏ hơn.

Kỹ năng nghề nghiệp

Vì luật giải trí khá chuyên biệt, nên việc thực tập hoặc học việc với một công ty luật giải trí là sự giới thiệu lý tưởng về các đặc thù của ngành. Một cách tốt khác để bắt đầu tìm hiểu về kinh doanh giải trí là đọc các ấn phẩm thương mại công nghiệp, chẳng hạn như Billboard hoặc Pollstar , và tham dự các hội thảo liên quan đến luật giải trí, được cung cấp bởi nhiều hiệp hội giáo dục pháp luật và luật sư.

Lỹ năng chuyên nghiệp

  • Luật bản Quyên
  • Cấp phép âm nhạc
  • Luật hợp đồng
  • Đàm phán
  • Tìm kiếm
  • Sự quản lý
  • Giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói
  • Tổ chức
  • Tư duy phản biện

Kỹ năng giao tiếp

Những người khôn ngoan đã nói rằng ngành công nghiệp giải trí là tất cả về những người bạn biết. Các luật sư làm việc trong lĩnh vực này sẽ thực hiện tốt lời khuyên này và mạng lưới nhiệt tình giống như họ tuân theo quy định của pháp luật. Các luật sư giải trí cũng nên tìm cách trau dồi các kỹ năng giao tiếp và xã hội xuất sắc; nếu hai luật sư ngang nhau về khả năng đại diện cho khách hàng, thì người có khả năng giao tiếp và dễ mến hơn thường giành chiến thắng. Mặc dù việc cố gắng dự đoán chính xác loại phương thức nào sẽ giành được khách hàng có thể khó khăn và đôi khi gây khó chịu, nhưng kỹ năng chính xác này — khả năng đưa ra những gì mọi người cần cảm thấy thoải mái khi thể hiện — quan trọng hơn bất kỳ cách nào khác để duy trì và tăng lượng khách hàng.

Tạp chí Âm nhạc