Connect with us

What are you looking for?

NGHỀ NGHIỆP

Hướng dẫn nghề nghiệp: Quản lý dự án (Project Manager)

Người quản lý dự án chia các dự án lớn, dài hạn thành các phần có thể quản lý được, điều phối các nỗ lực của nhóm và theo dõi tiến độ đang diễn ra để tránh các trở ngại có thể làm chậm trễ dự án.

Người quản lý dự án làm gì?

Những người điều phối nhằm mục đích duy trì các dự án đúng tiến độ và dưới ngân sách, người quản lý dự án là trọng tâm của bất kỳ công ty hoặc bộ phận công nghệ nào. Bằng cách thiết lập mục tiêu, giao nhiệm vụ, quy trách nhiệm cho các thành viên trong nhóm và khắc phục sự cố trước khi chúng phát sinh, người quản lý dự án đảm bảo đáp ứng được kỳ vọng của người quản lý cấp trên.

Các nhà quản lý dự án có trách nhiệm vạch ra phạm vi và vòng đời của một dự án, từ khi lên ý tưởng đến khi hoàn thành. Họ chắt lọc dự án thành các mốc thời gian tạm thời, theo dõi bộ phận và cá nhân nào chịu trách nhiệm cho từng việc và thiết lập thời hạn cho những khi đến hạn. Họ cũng báo cáo tiến độ cho cấp trên và đóng vai trò là người đại diện cho dự án và lợi ích của dự án trong công ty lớn hơn. Để họ có thể lường trước các vấn đề và giữ cho mọi người đi đúng hướng, người quản lý dự án phải thông thạo công việc của từng thành viên trong nhóm.

Cân bằng cuộc sống công việc

Các nhà quản lý dự án thường làm việc theo giờ làm việc bình thường trong môi trường văn phòng, nhưng khi các dự án bị tụt lại – như điều họ không thể tránh khỏi – thì các nhà quản lý dự án thường phải dành thêm giờ để suy nghĩ tìm cách đưa chúng trở lại đúng tiến độ. Những người chạy tàu chặt chẽ có thể tránh làm thêm giờ hoặc làm việc tại nhà. Tuy nhiên, do tính chất công việc của họ, những người quản lý dự án giỏi nhất có xu hướng là những người vượt lên trên và vượt xa hơn đối với các dự án của họ, và do đó, họ có khả năng mang công việc về nhà một cách nhất quán.

Kỹ năng nghề nghiệp

Các vị trí quản lý dự án mở được quảng cáo trên các trang web đăng tuyển như LinkedIn, Indeed và Glassdoor.

Kỹ năng chuyên nghiệp

  • Quản lý dự án
  • Kiến thức công nghệ rộng
  • Bảng tính
  • Lập lịch trình
  • Lập ngân sách
  • Tổ chức
  • Sự hợp tác
  • Giải quyết vấn đề
  • Giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói

Kỹ năng giao tiếp

Người quản lý dự án là những người đa nhiệm, những người suy nghĩ trước một bước trước các vấn đề tiềm ẩn. Họ phải là những người giao tiếp hiệu quả và khéo léo, vì một phần của công việc là truyền đạt thông tin cho đồng nghiệp và thúc đẩy họ đi đúng hướng. Quan trọng nhất, các nhà quản lý dự án có tổ chức sâu sắc. Nói chung, các nhà quản lý dự án là loại người thích lập bảng tính — tất nhiên là được mã hóa màu — và danh sách của họ có danh sách. Họ cũng hướng tới kết quả và sẽ làm những gì cần thiết để giữ cho một dự án đi đúng hướng. Đặc điểm này đặc biệt có giá trị trong môi trường công nghệ có nhịp độ nhanh, nơi mà sự chậm trễ của dự án có thể làm giảm giá trị và tuổi thọ của một sản phẩm hoặc thậm chí khiến nó trở nên lỗi thời.

Tạp chí Âm nhạc