Connect with us

What are you looking for?

KIẾN THỨC

Nguồn gốc độ chuẩn của nốt La trong âm nhạc

Kể từ khi được Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đề nghị vào năm 1953, âm nhạc Tây Phương đã được điều chỉnh về tần số nốt La = 440Hz. Hơn nửa thế kỷ nay, chúng ta đã nghe âm nhạc với chuẩn của nốt La là 440 Hz. Tuy nhiên các nghiên cứu về bản chất độ rung của vũ trụ lại cho thấy rằng tần số chuẩn 440 Hz này không ăn nhịp với sự cộng hưởng tự nhiên trong thiên nhiên và như thế có thể tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi và ý thức của con người.

Theo một số quan điểm khác còn cho rằng, chế độ Quốc xã ( Nazi) đã ủng hộ việc áp dụng tần số này như một tiêu chuẩn sau khi đã tiến hành các nghiên cứu khoa học để xác định được các tần số gây cảm xúc sợ hãi và tạo ra các phản ứng tiêu cực như bạo lực.

Hãy bỏ qua thuyết âm mưu. Dù có hoặc không có các âm mưu như thế, các quan sát và nghiên cứu đều đã nhận ra những lợi ích của âm nhạc nếu được điều chỉnh để nốt La = 432Hz.

Sự khác biệt trong trải nghiệm về La 440Hz và La 432 Hz

Tai trong của con người là một bộ phận có hình xoắn ốc cũng cấu trúc theo tỉ lệ toán học, thể hiện bởi chuỗi số gọi là Fibonacci ( tên một nhà toán  học Italia). Cấu trúc này giúp con người giữ thăng bằng và cảm nhận tư thế trong không gian.

Nghiên cứu thần kinh học về tai trong cho thấy, mỗi bát âm (octave) được giải mã ở cùng một vị trí, trên những lớp khác nhau trong ốc tai. Ngược lại chỉ có ốc tai mới cảm nhận được các bát âm. Nếu cấu trúc tau trong không phải là hình xoắn ốc, thì sẽ không có bất cứ một bát âm nào cả. Tần số 432 Hz được cho là con số phù hợp với mô hình toán học thể hiện trong tự nhiên.

Nghiên cứu cho thấy 432hz rung động phù hợp với tỷ số vang của vũ trụ (Pi = 3,1416…). Nốt LA 432 thống nhất các tính chất của ánh sáng, thời gian, không gian, vật chất, lực hấp dẫn, từ trường với sinh học, mã DNA và ý thức con người. Khi các nguyên tử và DNA của chúng ta bắt đầu cộng hưởng trong sự hài hòa với các mô hình xoắn ốc của thiên nhiên, thì cảm giác được hòa nhập với thiên nhiên của con người được gia tăng mạnh mẽ.

Những người yêu thích âm nhạc và nhạc sĩ đã nhận thấy khi âm nhạc được điều chỉnh về tần số 432 Hz thì nó không chỉ đẹp hơn và hài hòa với đôi tai, mà còn dẫn đến trải nghiệm bên trong cơ thể, cụ thể ở cột sống và trái tim. Trong khi đó âm nhạc điều chỉnh trong 440 Hz được cảm nhận như là một trải nghiệm đến từ bên ngoài .

Người yêu âm nhạc cũng cho rằng âm nhạc 432 Hz có vẻ như là không ở một chỗ cố định nào hết, nó có thể bao phủ tràn ngập toàn bộ một căn phòng. Trong khi 440 Hz được cảm nhận như phát ra với hướng (directional) nhất định hoặc có đặc tính tuyến tính (linear).

Có lý thuyết cho rằng tần số của hành tinh Trái đất là 8 Hz sóng Alpha, tần số của não bộ ở trong trạng thái thư giãn sâu là sóng # 8 Hz và như vậy chuẩn xác: 432 (8×54) phù hợp hơn so với 440. Bảng bên dưới cho thấy mối liên hệ giữa độ dài sóng của ánh sáng, màu sắc với tần số của âm nhạc v.v… Chú ý đến phổ màu mà mắt thấy được (visible spectrum) từ đỏ đến tím. Ta thấy, nếu chọn La = 432 thì màu tương ứng của nó là màu orange.

Tương ứng tần số giữa ánh sáng, màu sắc, âm nhạc Nếu cho rằng sự hài hòa trong các tần số âm nhạc có thể tác động sâu vào cơ thể thì tại sao không tin đến khả năng làm dịu thần kinh, phục hồi năng lượng tế bào có tính chữa lành của âm nhạc ! Thế là đã có phong trào dùng âm thanh để tạo các trạng thái tâm trí và tâm lý nhất định nào đó và nhất là phong trào đưa âm nhạc vào trị liệu y học (meditation music) .

Đi xa hơn nữa, người ta bắt đầu tìm đến các mối liên hệ giữa tần số âm thanh với các luân xa trong cơ thể. (Luân xa là những vùng năng lượng đặc biệt trên cơ thể được các tôn giáo Ấn Độ đề cập tới từ thời xưa.)

Đối với tai nghe của một người bình thường, thật sự khó phân biệt được sự chênh lệch giữa 432 Hz và 440 Hz. Tuy nhiên tác động của hai tần số này trên một cơ thể sinh học chắc chắn là khác nhau dù có nghe thấy hay không. Đề nhìn thấy trực tiếp sự khác biệt của hai tần số 432 và 440, người ta có thể dùng các thí nghiệm cymatic. Ví dụ cho hai tần số này tác dụng lên cùng một giọt nước rồi dùng một kỹ thuật để chụp lại hình ảnh sự khác biệt đó.

Nói chung, những tác động của âm nhạc hay những tần số đặc biệt của âm thanh vào DNA, tế bào, cơ thể, ý thức và sự sống, chưa có được những xác minh chắc chắn có tính khoa học. Nhưng rõ ràng hiện đang có một phong trào rất lớn, đổ xô khai thác những hiểu biết mới về âm nhạc với La chuẩn = 432. Phải chăng đây là cuộc Cách Mạng Âm Nhạc trong thế kỷ 21 !