Connect with us

What are you looking for?

CHÍNH SÁCH

 

Sửa đổi lần cuối: 1/2021

Wolfflin, Nhà xuất bản Tạp chí Âm nhạc (“Wolfflin,” “chúng tôi”) chia sẻ mối quan tâm của khách truy cập (“Khách truy cập”, “bạn”) đến trang web của chúng tôi (“Trang web”) liên kết trực tiếp đến chính sách bảo mật này về việc bảo vệ thông tin cá nhân trực tuyến. Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) mô tả các thực hiện của chúng tôi liên quan đến quyền riêng tư của thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua Trang web. Chính sách này không chi phối việc thu thập thông tin của chúng tôi thông qua bất kỳ trang web nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác, ngoài việc thông qua Trang web, hoặc việc thu thập thông tin của bất kỳ công ty mẹ, công ty con, nhà tài trợ hoặc công ty liên kết nào (“Tổ chức liên kết”).

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính sách này trước khi sử dụng Trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính sách này, vui lòng không sử dụng Trang web.

I. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP QUA TRANG WEB

Tạp chí Âm nhạc thu thập hai loại thông tin cơ bản thông qua Trang web: “Thông tin cá nhân”, thông tin mà từ đó có thể xác định một cá nhân và “Thông tin tổng hợp”, từ đó không thể xác định một cá nhân.

1. Thông tin tổng hợp

Khi bạn truy cập và tương tác với Trang web, Wolfflin và các bên thứ ba mà Wolfflin đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho Wolfflin, có thể thu thập thông tin ẩn danh từ ba nguồn: tệp nhật ký máy chủ, cookie và “thẻ pixel”.

a. Server Log Files: Địa chỉ Giao thức Internet (IP) của bạn là số nhận dạng được Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tự động gán cho máy tính của bạn. Số này được xác định và ghi tự động vào các tệp nhật ký máy chủ của chúng tôi bất cứ khi nào bạn truy cập Trang web, cùng với (các) thời gian bạn truy cập và (các) trang mà bạn đã truy cập. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của tất cả Khách truy cập để tính toán mức độ sử dụng Trang web, giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ của Trang web và quản lý Trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ IP để liên lạc hoặc để chặn quyền truy cập của những Khách truy cập không tuân thủ Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Thu thập địa chỉ IP là thực hành tiêu chuẩn trên Internet và được thực hiện tự động bởi nhiều trang web.

b. Cookies: Cookie là dữ liệu mà máy chủ web chuyển đến máy tính của một cá nhân nhằm mục đích lưu trữ hồ sơ. Cookie là một tiêu chuẩn công nghiệp được hầu hết các trang web sử dụng và giúp tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng liên tục truy cập và sử dụng một trang web cụ thể. Cookie không gây ra thiệt hại cho hệ thống máy tính hoặc tệp của bạn và chỉ trang web đã chuyển một cookie cụ thể cho bạn mới có thể đọc, sửa đổi hoặc xóa cookie đó. Nếu bạn không muốn thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng cookie, có các thủ tục đơn giản trong hầu hết các trình duyệt cho phép bạn xóa các cookie hiện có, tự động từ chối cookie hoặc được lựa chọn từ chối hoặc chấp nhận chuyển các cookie cụ thể cho máy vi tính. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng việc từ chối cookie có thể khiến bạn khó hoặc không thể sử dụng các phần của Trang web.

c. Pixel Tags: Trang web có thể sử dụng cái gọi là “thẻ pixel”, “đèn hiệu web”, “ảnh GIF rõ ràng” hoặc các phương tiện tương tự (gọi chung là “Thẻ pixel”) để biên soạn thống kê tổng hợp về tỷ lệ phản hồi và sử dụng Trang web. Thẻ Pixel cho phép chúng tôi đếm những người dùng đã truy cập các trang nhất định của Trang web, để cung cấp các dịch vụ có thương hiệu và giúp xác định hiệu quả của các chiến dịch khuyến mại hoặc quảng cáo. Khi được sử dụng trong các email có định dạng HTML, Thẻ Pixel có thể cho người gửi biết liệu email đã được mở hay chưa và khi nào.

2. Thông tin cá nhân

Thông thường, bạn không bắt buộc phải đăng ký hoặc cung cấp Thông tin Cá nhân để truy cập Trang web của chúng tôi, mặc dù một số chức năng nhất định (chẳng hạn như đăng ký đăng ký miễn phí, đăng ký thông báo qua email) có thể yêu cầu đăng ký. Chúng tôi chỉ thu thập Thông tin Cá nhân từ bạn khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi – ví dụ: khi liên hệ với chúng tôi qua Trang web, trả lời các cuộc khảo sát và thăm dò ý kiến, tham gia các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng, xổ số và các chương trình khuyến mãi tương tự, đăng ký nhận thông báo và cập nhật qua email. Thông tin Cá nhân có thể bao gồm thông tin liên hệ của bạn (chẳng hạn như tên, địa chỉ bưu điện, số điện thoại và / hoặc địa chỉ email), cũng như thông tin thanh toán của bạn, chẳng hạn như số thẻ tín dụng và ngày hết hạn (“Thông tin Thanh toán”),

II. SỬ DỤNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN THU THẬP QUA TRANG WEB

1. Thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn theo bất kỳ cách nào sau đây.

a. Thông tin liên lạc: Chúng tôi khuyến khích Khách truy cập liên hệ với chúng tôi nếu có câu hỏi và nhận xét. Thông tin Cá nhân có thể được sử dụng để trả lời các câu hỏi và nhận xét của bạn.

b. Mục đích kinh doanh: Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh nội bộ, chẳng hạn như phân tích và quản lý doanh nghiệp của chúng tôi. Thông tin Cá nhân bạn cung cấp qua Trang web có thể được kết hợp với thông tin khác mà bạn cung cấp cho Wolfflin (thông qua phương tiện trực tuyến hoặc ngoại tuyến), với thông tin nhân khẩu học và thông tin khác được công bố công khai, hoặc với thông tin khác về bạn mà Wolfflin có thể lấy trực tuyến hoặc ngoại tuyến.

c. Giao dịch: Khi bạn tham gia một Giao dịch thông qua Trang web, chúng tôi có thể thu thập Thông tin thanh toán từ bạn liên quan đến Giao dịch đó cũng như Thông tin cá nhân khác. Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân hoặc Thông tin Thanh toán của bạn để hoàn tất Giao dịch và, nếu có, để thực hiện giao dịch mua của bạn. Chúng tôi cũng có thể cung cấp Thông tin Thanh toán đó cho các bên thứ ba khi cần thiết để hoàn tất Giao dịch của bạn (ví dụ: để xử lý thẻ tín dụng của bạn).

d. Rút thăm trúng thưởng, cuộc thi và các chương trình khuyến mãi khác: Chúng tôi có thể tổ chức rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi và các chương trình khuyến mãi tương tự thông qua Trang web có thể yêu cầu đăng ký trực tuyến (có thể bao gồm tên, email, ID người dùng và mật khẩu). Chúng tôi thường yêu cầu bạn cung cấp một số Thông tin cá nhân nhất định khi bạn nhập và nếu có, giành được rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi tương tự. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân này với các nhà tài trợ bên thứ ba của các chương trình rút thăm trúng thưởng, cuộc thi và khuyến mãi như vậy (bất kể thông tin đó có do chúng tôi tổ chức hay không), hoặc theo các quy tắc áp dụng cho rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc khuyến mại đó. Bạn nên xem xét cẩn thận các quy tắc của từng chương trình rút thăm trúng thưởng, cuộc thi và khuyến mãi mà bạn tham gia thông qua Trang web, vì chúng có thể chứa thêm thông tin quan trọng về Wolfflin hoặc việc nhà tài trợ sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn. Trong phạm vi các điều khoản và điều kiện của các quy tắc đó liên quan đến việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn xung đột với Chính sách này, các điều khoản và điều kiện của các quy tắc đó sẽ được kiểm soát.

e. Khuyến mãi đặc biệt và Thông tin Sản phẩm: Ngoài ra, Wolfflin có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các bản cập nhật và thông báo qua email liên quan đến các sản phẩm và các chương trình khuyến mãi đặc biệt của chúng tôi. Bạn có thể chọn không nhận những tin nhắn này từ chúng tôi bất kỳ lúc nào (xem “Liên hệ với chúng tôi” bên dưới).

f. Truyền thông trọng điểm: Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để gửi email cho bạn thông tin quan trọng liên quan đến Trang web, các Giao dịch của bạn hoặc các thay đổi đối với các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi (“Email quan trọng”). Bởi vì thông tin này có thể rất quan trọng đối với việc sử dụng Trang web của bạn, bạn không thể chọn không nhận những email này.

g. Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba: Chúng tôi làm việc với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ, bao gồm lưu trữ trang web, xử lý thẻ tín dụng, phân tích dữ liệu, dịch vụ bản tin, hoạt động quảng cáo và các dịch vụ quản trị khác. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn, bao gồm Thông tin Thanh toán của bạn, với các bên thứ ba với mục đích cho phép các bên thứ ba cung cấp các dịch vụ đó.

h. Điều khoản khác: Cuối cùng, chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn nếu chúng tôi tin rằng chúng tôi buộc phải làm như vậy: (a) theo luật; (b) tuân thủ quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ; (c) để thực thi Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi; (d) để bảo vệ hoạt động của chúng tôi; (e) để bảo vệ các quyền, sự riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của Wolfflin, bạn hoặc những người khác; và (f) để cho phép chúng tôi theo đuổi các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc hạn chế những thiệt hại mà chúng tôi có thể phải gánh chịu.

2. Thông tin tổng hợp

Chúng tôi phân tích Thông tin Tổng hợp để tăng cường bảo mật trang web, theo dõi mức độ phổ biến của các trang nhất định trên Trang web, sự thành công của các thông báo qua email của chúng tôi, mức lưu lượng truy cập trên Trang web và dữ liệu sử dụng khác, tất cả đều giúp chúng tôi cung cấp nội dung phù hợp với bạn quan tâm, cải thiện Trang web và các dịch vụ liên quan và để nâng cao trải nghiệm của bạn trên Trang web. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Tổng hợp với các Đơn vị liên kết và các bên thứ ba khác.

III. CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN RIÊNG TƯ

1. Lưu ý đặc biệt cho phụ huynh

Chúng tôi thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ của mình theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em liên quan đến việc thu thập Thông tin cá nhân từ các cá nhân dưới mười ba (13) tuổi. Trang web không hướng đến trẻ em và chúng tôi yêu cầu trẻ em dưới 13 tuổi không được cung cấp Thông tin cá nhân thông qua Trang web.

2. Bảo vệ

Chúng tôi có các biện pháp và công cụ bảo mật để giúp bảo vệ chống lại việc mất mát, lạm dụng và thay đổi thông tin dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Bất kỳ lúc nào bạn cung cấp cho chúng tôi số thẻ tín dụng của mình, số thẻ tín dụng đó sẽ được trình duyệt của bạn truyền cho chúng tôi ở định dạng được mã hóa bằng cách sử dụng mã hóa SSL (lớp cổng bảo mật) theo tiêu chuẩn ngành. Không có phương pháp truyền hoặc lưu trữ dữ liệu nào là hoàn toàn an toàn. Do đó, mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi thông qua hoặc có liên quan đến Trang web. Nếu bạn có lý do để tin rằng tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn (ví dụ: nếu bạn cảm thấy rằng tính bảo mật của bất kỳ tài khoản nào bạn có thể có với chúng tôi đã bị xâm phạm),

3. Các trang web của bên thứ ba khác

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Các trang web được liên kết này (bao gồm các trang web của các Đơn vị liên kết) không thuộc quyền kiểm soát của Wolfflin và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy, hoặc bất kỳ liên kết nào có trong bất kỳ trang web được liên kết nào. Chúng tôi chỉ cung cấp các liên kết như vậy để tạo sự tiện lợi và việc đưa liên kết vào Trang web không có nghĩa là Wolfflin chứng thực cho trang được liên kết. Nếu bạn cung cấp Thông tin thanh toán hoặc Thông tin cá nhân khác thông qua bất kỳ trang web nào của bên thứ ba như vậy, giao dịch của bạn sẽ xảy ra trên trang web của bên thứ ba đó (không phải Trang web) và Thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ được thu thập và kiểm soát bởi chính sách bảo mật của , bên thứ ba đó. Điều quan trọng là bạn phải tự làm quen với các chính sách và thông lệ về quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào như vậy.

4. Phân công

Chúng tôi có quyền chuyển bất kỳ và tất cả thông tin mà chúng tôi thu thập từ người dùng Trang web cho bên thứ ba trong trường hợp có bất kỳ sự hợp nhất, mua bán, liên doanh, chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc định đoạt nào khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong tài sản của Wolfflin hoặc cổ phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn liên quan đến bất kỳ thủ tục phá sản hoặc tương tự).

IV. CẬP NHẬT THÔNG TIN CỦA BẠN VÀ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Wolfflin có các quy trình để giữ cho Thông tin Cá nhân của bạn chính xác, đầy đủ và cập nhật cho các mục đích mà nó được thu thập và sử dụng. Bạn có thể xem lại thông tin chúng tôi đã thu thập và nếu thích hợp, bạn có thể yêu cầu sửa thông tin đó. Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn một số tùy chọn để xem xét, sửa chữa, cập nhật hoặc sửa đổi thông tin bạn đã cung cấp trước đó: Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ . Vui lòng nêu rõ thông tin mà bạn muốn xem lại hoặc đã thay đổi. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện theo yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt.

Lưu ý rằng bất chấp việc xóa bỏ hoặc thay đổi Thông tin Cá nhân được yêu cầu, cũng có thể có thông tin còn lại sẽ vẫn còn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và các hồ sơ khác, sẽ không bị xóa hoặc thay đổi.

V. LỰA CHỌN

Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cho biết liệu bạn có muốn nhận email và thông tin khác từ Wolfflin hay không. Nếu bạn chọn nhận những thông báo này, chúng tôi sẽ thỉnh thoảng gửi cho bạn email hoặc thông tin khác phù hợp với yêu cầu của bạn.

Nếu bất kỳ lúc nào bạn muốn ngừng nhận những liên lạc qua email này từ chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi email, gọi điện hoặc viết thư cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được liệt kê ở trên trong phần Liên hệ với chúng tôi hoặc bằng cách sử dụng tính năng hủy đăng ký trong email bạn nhận được. Vui lòng cho biết rằng bạn muốn ngừng nhận email từ Wolfflin.

Ngoài ra, chúng tôi không tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba nếu chúng tôi đã nhận và xử lý yêu cầu từ bạn rằng Thông tin cá nhân của bạn không được chia sẻ với bên thứ ba cho mục đích đó. Nếu bạn muốn gửi một yêu cầu như vậy, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi email, gọi điện hoặc viết thư cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được liệt kê ở trên trong Liên hệ với chúng tôi. Vui lòng cho biết rằng bạn yêu cầu Wolfflin không tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba để tiếp thị trực tiếp.

VI. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH NÀY

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách này và bất kỳ chính sách hoặc thủ tục nào của chúng tôi liên quan đến việc xử lý thông tin được thu thập qua Trang web mà không cần thông báo trước. Bạn có thể xác định thời điểm Chính sách này được sửa đổi lần cuối bằng cách tham khảo chú thích “Cập nhật lần cuối” ở đầu trang này. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách của chúng tôi sẽ có hiệu lực khi đăng Chính sách sửa đổi trên Internet, có thể truy cập thông qua Trang web. Việc sử dụng Trang web sau những thay đổi như vậy đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Chính sách sửa đổi có hiệu lực sau đó. Chúng tôi khuyến khích bạn đánh dấu trang này và định kỳ xem lại nó để đảm bảo bạn đã quen với phiên bản mới nhất của Chính sách của chúng tôi.

Chính sách này thể hiện tuyên bố duy nhất, được ủy quyền về các hoạt động của Wolfflin đối với việc thu thập Thông tin Cá nhân (được định nghĩa bên dưới) thông qua Trang web và việc sử dụng thông tin đó của Wolfflin. Bất kỳ bản tóm tắt nào của Chính sách này được tạo bởi phần mềm của bên thứ ba hoặc bằng cách khác (ví dụ: liên quan đến Nền tảng cho các tùy chọn bảo mật hoặc “P3P”) sẽ không có hiệu lực pháp lý, không ràng buộc Wolfflin, sẽ không được dựa vào để thay thế cho Chính sách này và không thay thế cũng không sửa đổi Chính sách này.

Wolfflin © 2021. Mọi quyền được bảo lưu.