Connect with us

What are you looking for?

KIẾN THỨC

Kể từ khi được Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đề nghị vào năm 1953, âm nhạc Tây Phương đã được điều chỉnh...

KIẾN THỨC

Mashup là gì? Mashup là một thuật ngữ được sử dụng trong âm nhạc, để nói về việc ghép (hoặc là tự hát lại...

KIẾN THỨC

Đã bao giờ bạn thắc mắc rằng lúc hát một mình thì nghe rất ổn, nhưng khi đứng hát trước một đám đông thì...

More Posts