Connect with us

What are you looking for?

NGHỀ NGHIỆP

Người quản lý địa điểm là những người đa nhiệm cần cù giám sát tất cả các hoạt động, nhân viên và công việc...

NGHỀ NGHIỆP

Quảng bá tour diễn xử lý tất cả các mối quan hệ truyền thông và các hoạt động quảng bá cho chuyến lưu diễn...

NGHỀ NGHIỆP

Còn được gọi là: Road Manager, Concert Tour Manager Người quản lý tour diễn cùng với các nhạc sĩ và thành viên của đoàn...

More Posts